Перейти к содержимому


Надувные лодки ПВХ Bark, Kolibri, Grif Boat, палатки, тенты, транцевые колеса и другие аксессуары к надувным лодкам
Купить лодку ПВХ Bark
в интернет-магазине BARK.in.ua

правила для маломерок


Сообщений в теме: 19

#1

Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 11:40

может кому надо, новые (хотя не сверял, может и такие как и раньше, но по крайней мере актуальные), от 17 августа 2012

ПРАВИЛА користування водними об’єктами для плавання на маломірних (малих) суднах Дніпропетровської області


425]Додаток

425]до рішення обласної ради

425]м. Дніпропетровськ

425]№318-14/VI

425]17 серпня 2012р1. Загальні положення


1.1. Правила користування водними об’єктами для плавання на маломірних (малих) суднах Дніпропетровської області (далі − Правила) розроблені відповідно до статей 81, і 67 Водного кодексу України та інших документів, що регламентують охорону людського життя на воді, безпеку судноплавства та охорону довкілля і встановлюють порядок користування маломірними суднами та базами (спорудами) для їх стоянки на річках, водосховищах, інших водоймах загального користування Дніпропетровської області.
1.2. Правила, розпорядження та інші нормативні документи щодо користування маломірними (малими) суднами і базами для їх стоянки повинні погоджуватися з Державною інспекцією України з безпеки на морському та річковому транспорті (далі – Укрморрічінспекція).
1.3. У Правилах використовуються терміни в таких значеннях:
водний об’єкт – природний або створений штучно елемент довкілля, в якому зосереджуються води (море, річка, озеро, водосховище, ставок, канал, водоносний горизонт);
маломірне (мале) судно – судно, найбільша довжина корпусу якого
24 метрів і менше, за винятком буксирів, штовхачів, криголамів, суден, які перевозять понад 12 пасажирів, вантажних суден, плавкранів і суден технічного флоту. Під маломірними суднами також слід розуміти самохідні судна з головними двигунами потужністю менш як 75 к. с. (55 кВт) і несамохідні судна та парусні судна валовою місткістю менш як 80 регістрових тонн (або одиниць), а також моторні судна незалежно від потужності двигунів, але валовою місткістю не більш як 10 регістрових тонн (або одиниць) та несамохідні судна (гребні човни вантажопідйомністю 100 і більше кілограмів, байдарки – 150 і більше кілограмів та надувні судна – 225 і більше кілограмів), що належать громадянам;
вітрильне судно – будь-яке судно під вітрилом, у тому числі таке, яке має механічний двигун, за умови, що останній не використовується;
водний мотоцикл – будь-яке мале судно, що використовує свої власні механічні засоби руху, яке здатне нести на своєму борту одного чи кількох людей і яке побудоване чи призначене для ковзання по водній поверхні чи виконання спортивних фігур;
швидкісне судно – будь-яке судно, крім водотонажного, яке може розвинути швидкість 35 км/год і більшу;
база для стоянки маломірних (малих) суден – суб’єкт господарювання, одним зі статутних напрямів діяльності якого є надання послуг з безпечного утримання маломірних (малих) суден і який утримує і використовує спеціально обладнані для цього гідротехнічні споруди або природні берегові об’єкти, за винятком баз та інших пунктів базування суден флоту рибного господарства;
моторне судно – будь-яке судно, що використовує власну силову установку, за винятком суден, двигуни яких використовуються лише для здійснення невеликих переміщень (у портах чи в місцях навантаження і розвантаження) або для збільшення їх маневреності під час їх буксирування чи штовхання. Судно, що пересувається за допомогою вітрила та одночасно використовує свою силову установку, слід вважати моторним судном;
прокатна база – спеціалізована база, на якій маломірні судна надаються у користування (експлуатацію) юридичним або фізичним особам у встановленому порядку, або на якій надаються послуги з перевезення пасажирів маломірними суднами, включаючи атракціони: „банани”, „шайби”, „парашути”;
спортивна база – спеціалізована база, де базуються тільки судна, що використовуються виключно для тренувань із спортивною метою, та судна, що їх обслуговують;
риболовне судно – це будь-яке торговельне судно, що використовується для рибного або іншого морського промислу;
документ, що посвідчує особу:
для громадян України – паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт, посвідчення моряка, службове посвідчення, посвідчення водія чи інший виданий державним органом документ, який має обов’язкові реквізити: прізвище, ім’я, по батькові, фотокартку, підпис відповідальної особи, печатку або штамп установи, яка видала документ, дату видачі;
для іноземців – національний паспорт або документ, що його замінює;
для осіб без громадянства – посвідчення особи без громадянства, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, посвідка на постійне місце проживання.
1.4. Юридичні особи, що мають судна, повинні призначати посадових осіб, відповідальних за систему управління безпекою судноплавства, експлуатацію й користування цими суднами та їх утримання на базах.
1.5. Судновласники, судноводії маломірних (малих) суден, а також посадові особи, відповідальні за експлуатацію та користування цими суднами і базами для їх стоянки, зобов’язані виконувати ці Правила, а також вимоги інших нормативних документів, що регламентують безпеку плавання суден, попередження нещасних випадків на воді і забруднення довкілля. Особи, які порушують ці Правила, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.
1.6. Водні об’єкти, на яких дозволяється плавання маломірних (малих) суден, бази для їх стоянки, місця масового відпочинку населення на воді (пляжі), а також місця, заборонені для плавання маломірних (малих) суден, повинні бути обладнані навігаційними плавучими, береговими знаками і вогнями, у тому числі інформаційними (заборонними, попереджувальними, приписними) знаками затвердженого зразка. Ці знаки встановлюються місцевими органами виконавчої влади та власниками баз для стоянки і підлягають щорічному огляду працівниками Укрморрічінспекції перед початком навігації. Схеми розміщення та їхні технічні характеристики погоджуються з Укрморрічінспекцією.
1.7. Персональну відповідальність за забезпечення безпеки плавання маломірних (малих) суден та безпечну експлуатацію баз для їх стоянки несуть фізичні особи або керівники підприємств, установ та організацій, яким належать зазначені судна (бази) або які використовують їх за договорами оренди.
1.8. Контроль за дотриманням вимог безпеки плавання маломірних
(малих) суден на водних об’єктах, встановлених Правилами, здійснюють
Укрморрічінспекція та відповідні місцеві державні адміністрації.
1.9. Державний нагляд за безпекою плавання маломірних (малих) суден здійснює Укрморрічінспекція.
Її вимоги є обов’язковими для виконання всіма судновласниками, судноводіями, посадовими особами, відповідальними за експлуатацію суден, та посадовими особами баз для стоянки маломірних (малих) суден, прокатних баз.
1.10. Правила є керівним і нормативним документом для власників і користувачів маломірними суднами і базами для стоянки цих суден, крім суден Міністерства оборони України, Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України.
1.11. Правила поширюються на фізичних і юридичних осіб, що здійснюють риболовецьку діяльність, з урахуванням вимог чинного законодавства щодо таких осіб.

2. Обов’язки судновласників, судноводіїв

та посадових осіб, відповідальних за експлуатацію

маломірних (малих) суден та баз для їх стоянки


2.1. Судновласники зобов’язані зареєструвати належні їм судна у
10-денний термін з дня їх отримання, купівлі, побудови або за інших обставин придбання права власності. Для реєстрації суден власників, які придбали плавзасоби, на які не збереглися документи, додається довідка (дозвіл від виконкому місцевої ради за місцем проживання на придбання такого судна), підтверджена не менше ніж двома свідками. Реєстрація маломірних (малих) суден здійснюється відповідним структурним підрозділом Укрморрічінспекції згідно з Порядком ведення Державного суднового реєстру України та Суднової книги України, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 1997 року № 1069 (зі змінами та доповненнями).
2.2. Посадові особи, відповідальні за експлуатацію баз для стоянки
маломірних (малих) суден, зобов’язані:
забезпечити реєстрацію бази в Укрморрічінспекції відповідно до розділу 2 Правил безпечної експлуатації баз для стоянки маломірних (малих) суден, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 16 липня 2004 року № 642 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 липня 2004 року за № 915/9514 (зі змінами та доповненнями) (далі – Правила безпечної експлуатації баз);
пред’явити бази для огляду відповідно до Інструкції про огляд баз для стоянки маломірних (малих) суден, затвердженої наказом Міністерства транспорту України від 16 липня 2004 року № 641 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 23 липня 2004 року за № 914/9513 (зі змінами та доповненнями) (далі – Інструкція);
забезпечити виконання вимог до організації експлуатації баз, встановлених 3 розділом Правил безпечної експлуатації баз для стоянки маломірних (малих) суден, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 16 липня 2004 року № 642 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 липня 2004 року за № 915/9514 (зі змінами та доповненнями), а також функціональних вимог до баз для стоянки маломірних (малих) суден, встановлених Положенням про систему управління безпекою судноплавства на морському та річковому транспорті, затвердженим наказом Міністерства транспорту України від 20 листопада 2003 року № 904 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 грудня 2003 року за № 1193/8514 (зі змінами та доповненнями);
встановити на базі випускний режим відповідно до 5 розділу Правил безпечної експлуатації баз для стоянки маломірних (малих) суден, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 16 липня 2004 року № 642 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 липня 2004 року за № 915/9514 (зі змінами та доповненнями);
випуск у плавання прокатних суден (гідровелосипедів, гідроциклів, моторних, весельних та інших човнів) здійснювати лише при наявності ліцензії на право перевезення пасажирів маломірними суднами та дозволу органів місцевого самоврядування на розміщення прокатних баз та їх комерційну діяльність – у світлий період доби;
видачу водних мотоциклів на прокат здійснювати тільки особам, що мають свідоцтво на право керування моторним маломірним судном з двигуном відповідної потужності. При відсутності такого свідоцтва обов’язково повинен керувати водним мотоциклом інструктор.
Тренування на водних мотоциклах дозволяється тільки у спортивних організаціях на спеціально відведених акваторіях під безпосереднім наглядом досвідчених тренерів, водій водного мотоцикла, у випадку раптового виникнення аварійної ситуації, для запобігання безпосередньої небезпеки або зменшення можливих негативних наслідків повинен здійснити всі дії, що диктуються умовами і обставинами цього випадку, навіть якщо ці дії не передбачені існуючими правилами та інструкціями;
не допускати зберігання та стоянки суден на базі, не зареєстрованих в установленому порядку;
надавати відповідному підрозділу Укрморрічінспекції моторне судно для здійснення патрулювання в зоні нагляду (за графіком і домовленістю з їх власниками);
особи, які відповідають за утримання баз для стоянки маломірних суден, повинні постійно підтримувати у справному стані обладнання, суворо дотримуватись правил утримання, охорони суден на базах, порядку випуску суден у плавання, запобігати забрудненню навколишнього середовища.
2.3. Технічний нагляд за базами для стоянки маломірних (малих) суден здійснюється комісіями, які призначаються місцевими органами виконавчої влади, і включає:
проведення щорічних технічних оглядів та здійснення контролю за технічним станом баз під час експлуатації;
щорічне отримання акта, який підтверджує відповідність бази на право експлуатації, від структурного підрозділу Укрморрічінспекції;
здійснення будівництва та реконструкції баз за проектами, погодженими із структурним підрозділом Укрморрічінспекції;
розроблення та здійснення заходів з охорони навколишнього середовища, а також території та акваторії баз від забруднення;
встановлення за погодженням з органами, що регулюють судноплавство, розпізнавальних та інформаційних знаків на території бази, надання інформації про гідрометеорологічні умови плавання та прогноз погоди;
виділення місць для обладнання штрафних майданчиків для затриманих суден, що були вилучені в осіб, які здійснювали керування в нетверезому стані, не маючи при собі суднових документів, свідоцтв на право керування судном тощо. Утримання суден на штрафних майданчиках проводиться згідно з чинним законодавством за рахунок судновласників або осіб, що здійснили порушення;
облаштування куточків судноводія засобами наочної агітації і надання держінспекторам Укрморрічінспекції кімнати для прийому судноводіїв;
організацію й введення на базах, починаючи з 7 класу (від 26 до 50 одиниць), рятувальних постів, забезпечивши їх черговими човнами з відповідними обладнанням і спорядженням.
2.4. Судновласники зобов’язані своєчасно пред’являти свої судна представникам класифікаційного товариства для здійснення ними технічного огляду.
2.5. Судноводії зобов’язані на вимогу працівників Укрморрічінспекції зупинити судно і пред’явити їм суднові документи, відповідне свідоцтво (сертифікат, диплом) на право керування судном та надати можливість для його огляду.
2.6. Місця розміщення баз встановлюються місцевими органами виконавчої влади за погодженням з Укрморрічінспекцією.
2.7. Територія бази повинна бути:
забезпечена причалами, пірсами, службовими приміщеннями та іншими спорудами, передбаченими проектом, технічно стійкими при тривалій експлуатації, дорогами і під’їзними шляхами (під’їзд пожежних автомашин до місць забору води, стоянки суден і об’єктів на березі);
огороджена (акваторія огороджується дамбами, понтонами, бонами, плавучими та іншими знаками судноплавної обстановки), утримуватися в чистоті і відповідати встановленим вимогам пожежного, санітарно-епідеміологічного нагляду та охорони природи.
2.8. Усі приписані до бази судна вносяться до журналу приписного флоту власника цієї бази із зазначенням бортового номера, типу судна, адреси і телефону судновласника, місця стоянки судна на базі, часу проходження технічного огляду на придатність до плавання.
2.9. Керівник бази за погодженням з регіональним підрозділом Укрморрічінспекції встановлює випускний режим, який повинен передбачати контроль за виходом і поверненням суден, їх справністю, обов’язковими судновими документами і посвідченнями судноводіїв, дотриманням норм пасажиромісткості, а також сповіщанням судноводіїв про прогноз погоди.
2.10. При виході судна у плавання і поверненні на базу в журналі обліку виходу (приходу) суден повинен бути здійснений порядковий запис: номер судна, прізвище й ініціали судновласника, час отримання і виходу судна, мета й маршрут плавання, пункт призначення, орієнтовний час повернення, фактичний час повернення на базу.
2.11. Випуск суден з бази забороняється у випадках:
неподання судноводієм посвідчення (сертифіката, диплома) на право управління судном (у тому числі гідроциклом), суднового білета, свідоцтва на придатність малого судна до плавання з відміткою про проходження щорічного технічного огляду, документів на вантаж, що перевозиться, а водієм судна з екіпажем двох і більше осіб – додатково суднової ролі;
невідповідності бортового номера судна записам у судновому білеті;
відсутності у судноводія довіреності на право управління судном (за відсутності судновласника);
виявлення на судні несправностей, з якими заборонена його експлуатація;
відсутності на судні встановлених рятувальних, протипожежних і водовідливних засобів;
порушення норм пасажиромісткості та вантажопідйомності, неправильного розміщення вантажу (пасажирів), що викликають крен (диферент);
наявності на судні вибухонебезпечних та вогненебезпечних вантажів, якщо воно не призначено (не пристосовано) для їх перевезення або якщо їх перевезення здійснюються разом з пасажирами;
якщо прогнозована і фактична гідрометеообстановка на водоймі небезпечна для плавання суден.
2.12. Установи й організації фізкультури та спорту, керівники водноспортивних баз, водних станцій зобов’язані:
змагання, тренування, свята на воді проводити на акваторіях, що спеціально відведені для цього місцевими органами влади і закриті для судноплавства інших (не спортивних) суден;
при необхідності проведення змагань на акваторіях, що не визначені для подібних заходів, отримувати дозвіл від відповідного структурного підрозділу Укрморрічінспекції;
на період проведення спортивних заходів визначати осіб, відповідальних за безпеку людей та плавзасобів, позначати (огороджувати) акваторію буйками та виставляти пости на човнах для забезпечення безпеки плавання спортивних суден.
При здійсненні переходу спортивних суден від місць базування до місць проведення змагань і у зворотному напрямку судноводіям необхідно виконувати чинні Правила судноплавства на внутрішніх водних шляхах України, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 16 лютого 2004 року № 91 і зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12 липня 2004 року за № 872/9471 (зі змінами та доповненнями), або Міжнародні правила попередження зіткнення суден у морі та обов’язкові постанови по портах.
2.13. При проведенні екскурсій, колективних виїздів на відпочинок на маломірних (малих) суднах керівники підприємств, організацій та установ повинні призначати осіб, які б відповідали за безпеку людей та плавзасобів, громадський порядок і охорону навколишнього середовища.
2.14. Судна, що прибули на базу в несправному або аварійному стані, повинні бути оглянуті з подальшим коротким записом про їх технічний стан у журналі виходу (приходу) суден. Інформація про аварійні судна направляється у відповідні регіональні підрозділи Укрморрічінспекції.

3. Режим користування, район плавання та порядок руху суден


Загальний режим використання районів плавання


3.1. Терміни відкриття та закриття навігації для маломірних (малих) суден установлюються щороку з урахуванням гідрометеорологічних та гідрологічних умов розпорядженням голови обласної ради за поданням облдержадміністрації та погодженням начальника Дніпропетровського міжрегіонального відділу Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті.
3.2. Судна повинні рухатися за межами суднового ходу, а у випадку, коли за умовами шляху це неможливо, вони можуть йти по судновому ходу вздовж правої по ходу окраїни, у межах до 10 м від неї, в один ряд; при цьому вони не повинні ускладнювати рух немаломірних суден на судновому ходу, для чого їм треба вчасно зійти з шляху згаданих суден без обміну звуковими і світловими сигналами.
3.3. У межах міста або інших населених пунктів рух суден дозволяється лише у світлий час доби, від сходу до заходу сонця. На інших судноплавних ділянках рух суден в нічний час, від заходу до сходу сонця, дозволяється лише зі швидкістю 15 км/год, за умови несення вогнів згідно з Правилами судноплавства на внутрішніх водних шляхах України.
3.4. Рух суден на всіх водоймах дозволяється за видимості не менше
500 м.
3.5. Пересікати судновий хід у межах міст дозволяється лише в установлених місцях, а за їх межами – у будь-якому місці, під кутом, близьким до 90 градусів до вісі суднового ходу, у найкоротший відрізок часу.
3.6. Рух під мостами дозволяється лише у спеціально відведених прогонах, позначених рівностороннім трикутником вершиною вниз червоного (білого) кольору.
3.7. Високогабаритні парусні судна повинні мати мінімальний запас по висоті при проходженні:
під мостами – 0,5 м;
під проводами лінії зв’язку – 1 м;
під проводами високої напруги:
до 110 кВ – 2,0 м;
до 150 кВ – 2,5 м;
до 220 кВ – 3,0 м;
до 330 кВ – 3,5 м;
до 500 кВ – 4,0 м;
до 750 кВ – 6,0 м.
3.8. Здійснювати рух уздовж пляжів, місць масового відпочинку громадян, у рукавах, затоках, підхідних каналах шлюзів, під мостами, біля пасажирських і вантажних причалів, водолазних ботів, у вузькостях, протоках, на крутих поворотах та в інших місцях, складних для плавання, зі швидкістю 5 км/год.
Не підходити ближче ніж на 25 м до огорожувальних буйків пляжів, нерестилищ, заповідників, заказників, водозаборів, станцій перекачування води, навігаційних знаків водних шляхів.
3.9. Установка суден на якір забороняється:
у межах суднового ходу;
поблизу немаломірних суден, земснарядів, плавучих кранів тощо та між ними;
біля вантажних причалів, дебаркадерів, водолазних ботів на відстані до 200 м вище і нижче них;
вище і нижче мостів ближче 200 м;
на акваторії рейдів, пляжів, у вузькостях, на крутих поворотах;
під лініями зв’язку та електромереж, біля ходового берега;
ближче 25 м від лінії кромкових знаків навігаційної обстановки;
у зоні, відзначеній інформаційними знаками „Якоря не кидати! ”.
3.10. Судна повинні поступатися дорогою транспортним і пасажирським суднам, суднам, які зайняті ловом риби, підводними чи водолазними роботами, гребним і парусним суднам, суднам, які втратили хід чи керування.
При зустрічі чи обгоні гребних суден судно повинно зменшити рух і пройти гребне судно не ближче 10 – 15 м.
3.11. Судна не повинні пересікати курс по носу швидкісних суден, які перебувають у візуальній видимості (пересікати їх курс та курс немаломірних водотонажних суден треба, як правило, за кормою).
Маневр пересікання курсу немаломірних водотонажних суден по носу, як виняток, повинен бути завершений не менше ніж за 500 м від нього. У випадку пересічення суднового ходу в приписаному місці ці умови повинні також виконуватися.

Рух і маневрування суден у районі м. Дніпродзержинська


3.12. Рух від нижнього підхідного каналу Дніпродзержинського судноплавного шлюзу до повітряного переходу ЛЕП ДДТЕЦ дозволяється тільки вздовж лівого берега за межами суднового ходу зі швидкістю не вище 15 км/год.
3.13. Рух у рукавах р. Кривець та Кам’янському дозволяється зі
швидкістю не більше 15 км/год.
3.14. Пересічення суднового ходу дозволяється:
на траверзі пішохідного мосту набережної – гирла рукава р. Кривець;
на траверзі водної бази АТ „Дніпровагонмаш”;
у районі с. Карнаухівка за 100 м вище кромкового знака № 90.
3.15. Захід в аванпорт і нижній підхідний канал Дніпродзержинського судноплавного шлюзу забороняється, за винятком випадків шлюзування.
3.16. Захід у річковий порт дозволяється.

Рух і маневрування суден у районі м. Дніпропетровська


3.17. Рух на ділянці від човнового причалу № 7 до міського вантажного причалу № 1 дозволяється, від міського вантажного причалу № 1 до охвістя о. Монастирський уздовж правого берега забороняється.
Рух уздовж лівого берега дозволяється на ділянці від повітряного переходу ЛЕП (Нові Кайдаки) до охвістя о. Шевський.
Рух уздовж правого берега дозволяється:
від човнового причалу № 7 уверх до пересікання суднового ходу вище буя № 50;
від човнових причалів „Волна” і „Петровець” униз до пересікання суднового ходу вище буя № 50.
3.18. Забороняється заходити суднам у затоку ім. Кірова, протоку між правим берегом і о. Монастирський (крім суден, які базуються у протоці), а також на акваторію Мандриківської затоки (веслувальний канал, водно-лижний стадіон, крім тренерських човнів), у протоку між лівим берегом і о. Зелений.
3.19. Забороняється рух суден на річках Оріль, Мокра Сура, Кільчень, Осокорівка, Ворона в межах територій природоохоронного значення.
3.20. Забороняється рух суден у межах Дніпровсько-Орільського природного заповідника (Таромські, Миколаївські та Обухівські плавні).
3.21. Пересічення суднового ходу здійснюється:
від човнового причалу № 8 (Сухачівка), нижче буя № 72, у напрямку
о. Кам’янистий;
від човнового причалу № 9 (Комунаровець), вище буя № 63, у напрямку о. Горілий;
від човнового причалу „Вихрь”, вище буя № 58, у напрямку
о. Безіменний;
від човнового причалу „Нептун”, вище буя № 50;
нижче охвістя о. Монастирський, нижче буя № 31, у напрямку
о. Шевський.
3.22. У районі ж/м Придніпровський пересікання суднового ходу дозволяється нижче півострова Сохачів, між буями № 24 і № 25.

Рух суден на р. Самара


3.23. Рух суден на р. Самара дозволяється на ділянці від автотранспортного мосту у м. Новомосковську до гирла.
3.24. Швидкість руху від м. Новомосковська до с. Новоселівки не більше 10 км/год, у Самарському розливі – до 15 км/год.
Швидкість руху в притоці р. Самарчук не більше 10 км/год.
Швидкість руху під мостами та на поворотах – не більше 15 км/год.
3.25. Рух суден здійснюється в 10-метровій смузі суднового ходу, який прилягає до неходового берега, якщо на таких ділянках відсутні транспортні судна.
3.26. Вихід суден на Самарський розлив дозволяється за силою вітру не більше 3 балів (4,5 м/сек) і хвилі до 30 см.
3.27. Пересікати судновий хід на р. Самара в районі м. Дніпропетровська дозволяється:
вище і нижче Усть-Самарського мосту за 300 м;
за 500 м вище залізничного і 300 м нижче автотранспортного синельниківських мостів.

Порядок розходження суден


3.28. Коли судна йдуть прямо або майже прямо один на одного, вони повинні розходитися лівими бортами, обмінюючись відмашками не менше ніж за 300 м. Першим подає відмашку судно, яке йде знизу. Зустрічне судно зобов'язане негайно подати відмашку з лівого борту. Розходитися необхідно так, щоб найменша відстань між бортами була 10 м. У разі неясності при обміні сигналами – рух припинити.
3.29. Коли два судна зближаються на курсах, які пересікаються, то судно, яке має інше на своїй правій стороні, повинно надати йому дорогу.
3.30. Судно, яке відходить від берега, надає дорогу судну, яке йде вздовж берега.
3.31. При розходженні суден, які відходять від протилежних берегів (впоперек русла), першим подає відмашку з лівого борту судно, яке йде від правого берега.
3.32. Якщо два парусних судна зближаються так, що виникає небезпека зіткнення, одне з них надає дорогу іншому таким чином:
коли судна йдуть різними галсами, то судно, яке йде лівим галсом, надає дорогу іншому судну;
коли обидва судна йдуть одним і тим же галсом, то судно, яке знаходиться на вітрі, надає дорогу судну, яке знаходиться під вітром;
якщо судно, яке йде лівим галсом, має інше судно з навітряного борту та не може визначити, лівим чи правим галсом йде це судно, воно надає йому дорогу.

Порядок обгону суден


3.33. Судно або парусне судно, яке наближається до іншого судна в секторі його кормового вогню (вогнів), тобто з напрямку вище 22,5 градуса позаду траверзи, є тим судном, яке обганяє, та незалежно від того, моторне воно чи парусне, може обходити те судно, яке обганяться, тримаючись збоку від його шляху таким чином:
на судновому ходу – тільки по його лівому борту, а за межами суднового ходу – по будь-якому борту.
3.34. Заборонено обгін у вузькостях, при видимості менше 1000 м, під мостами та в 100-метровій зоні, яка прилягає до мостів, а також коли на траверзі вже є два судна.
3.35. Обгін слід починати за 100 м, тримаючись збоку від шляху судна, яке обганяють.

Плавання гідролітаків, водних мотоциклів (гідроциклів)


3.36. Гідролітак на воді повинен бути у стороні від усіх суден і не перешкоджати їх руху. У випадках, коли існує небезпека зіткнення, він повинен виконувати вимоги Правил судноплавства на внутрішніх водних шляхах України, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 16 лютого 2004 року № 91 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 12 липня 2004 року за № 872/9471 (зі змінами та доповненнями), як судно з механічним двигуном, але без подачі звукових сигналів і відмашок. Пілот гідролітака повинен пройти перевірку знань в Укрморрічінспекції і отримати контрольний талон до свого диплому.
3.37. Водні мотоцикли (гідроцикли) повинні використовуватися тільки у світлу пору доби за видимості понад 1 км та в тиху погоду.
3.38. Особа, яка управляє гідроциклом, повинна мати свідоцтво на право управління судном (прогулянковим), видане Укрморрічінспекцією з позначкою про проходження перевірки знань, а також свідоцтво про придатність малого судна до плавання з відміткою про проходження щорічного техогляду.
3.39. На бортах гідроциклу повинен бути нанесений державний номер.
3.40. Буксирування суднами парашутистів, лижників на воді повинно здійснюватись у межах, визначених акваторією, у час, погоджений з Укрморрічінспекцією.

4. Охорона природи та навколишнього середовища


4.1. З метою посилення охорони навколишнього середовища від забруднення та охорони рибних запасів рух маломірних (малих) суден, крім суден контролюючих органів, забороняється:
у першому та другому поясах територій санітарної охоронної зони;
на ділянках, відведених для промислового рибальства та нерестовищ;
у заповідниках та заказниках;
у місцях водозаборів та станцій перекачування води.
Ці ділянки та інші заборонені для руху суден акваторії повинні бути обставлені інформаційними знаками за рахунок рибодобувних організацій, власників заповідників, заказників, водозаборів, станцій перекачування води та інших власників і погоджені з міжрегіональним підрозділом Укрморрічінспекції.
4.2. Стоянки маломірних суден повинні відповідати усім екологічним вимогам при проведенні там ремонтних та інших видів робіт, пов’язаних з можливим забрудненням акваторії.

5. Техніка безпеки та охорона життя людей на воді


5.1. Вихід маломірних (малих) суден у плавання дозволяється за:
сприятливих погодних умов;
технічної справності судна;
наявності устаткування та спорядження, перелічених у документах Регістру судноплавства України;
наявності чинних суднових документів та свідоцтва на право керування відповідним судном.
5.2. Судноводії маломірних (малих) суден зобов’язані:
мати при собі документ на право керування судном з відміткою про проходження перевірки знань, документ на право володіння судном та документ, що підтверджує проходження технічного огляду;
забезпечувати безпеку плавання судна та пасажирів;
уміти своєчасно надавати допомогу потопаючому;
доставляти потерпілих на воді в лікувальні заклади;
при погіршенні гідрометеорологічних умов переходити до укриття;
перед виходом у плавання перевіряти справність і комплектність обладнання судна;
зупинятися на вимогу осіб, що контролюють безпеку плавання і забезпечення правопорядку на воді, і пред’являти для огляду судно та суднові документи.
5.3. У разі аварійного випадку з маломірними (малими) суднами необхідно скласти акт, додавши відповідну схему руху, та повідомити найближчий підрозділ Укрморрічінспекції.
5.4. Під час плавання на безпалубному маломірному (малому) судні пасажири та члени екіпажу повинні бути одягнені в сертифіковані (з відміткою „Випробовування пройшов, дата”) рятувальні нагрудники (жилети).
5.5. Судноводіям маломірних (малих) суден забороняється:
виходити в плавання без дозволу компетентних органів, на судні, що не зареєстроване згідно з чинним законодавством, не має відповідних номерних знаків на бортах, не пройшло своєчасно технічний огляд;
виливати за борт залишки пально-мастильних матеріалів та викидати сміття;
здійснювати плавання в районах, заборонених для руху суден, без дозволу структурного підрозділу Укрморрічінспекції;
керувати судном у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння будь-якого ступеня, а також у хворобливому стані, який може призвести до втрати орієнтації;
передавати керування судном особам, що перебувають у стані алкогольного або наркотичного оп’яніння будь-якого ступеня, або особам, що не мають документа на право керування судном;
перевозити пасажирів, що перебувають у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння будь-якого ступеня;
порушувати норми пасажиромісткості та вантажопідйомності;
керувати судном, не маючи при собі відповідного посвідчення на право управління маломірним судном або сертифіката тренажерного центру на право проведення практичних занять або диплома судноводія;
здійснювати рух за видимості до 500 м;
ставати на якір у межах суднового ходу;
заходити на пляжі, місця, відведені для відпочинку на воді і проведення тренувань спортивних суден;
швартуватися до плавучих знаків судноплавної обставини;
плавання в районах, оголошених забороненими;
перевезення вибухонебезпечних і вогненебезпечних вантажів;
купатися з борту судна, яке не обладнане для цього;
виходити в плавання з порушенням термінів відкриття і закриття навігації;
маневрувати або зупинятися поблизу суден, що не є маломірними (малими);
зупинятися біля пасажирських або вантажних причалів на дистанції ближче ніж 200 м;
виходити на судновий хід, якщо видимість менше 1000 м, а вітрильним суднам, крім того, і в темний час доби;
здійснювати рух швидкісних суден, якщо видимість є меншою 1000 м.
5.7. У всіх випадках, не передбачених цими Правилами, судноводії повинні вживати всіх можливих заходів, що диктуються практикою судноводіння або особливими обставинами, для забезпечення безаварійного плавання.Заступник голови обласної ради
по виконавчому апарату –
керуюча справами Т. ДАЦЬКО

Сообщение отредактировал roverspam: 12 Ноябрь 2012 - 11:41


Каталитические грелки Kovea + бензин в подарок

#2

  Olvast
 • OFFLINE
 • 301 сообщений
 • Город: Днепропетровск

Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 17:52

Интересный пункт: 5.5.е).

#3

  Alex_Ch
 • OFFLINE
 • 2 918 сообщений
 • Город: Днепропетровск

Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 17:58

Просмотр сообщенияOlvast (12 Ноябрь 2012 - 17:52) писал:

Интересный пункт: 5.5.е).
Оказывается, да. А я АлПалу не верил.

#4

  vicsam
 • OFFLINE
 • 181 сообщений
 • Город: Днепропетровск

Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 23:48

И в ПДД надо такой пункт добавить :D

#5

  Romvol
 • OFFLINE
 • 795 сообщений
 • Город: Днепропетровск

Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 09:37

Что-то пункта 5.6 не нашел :nezn:

#6

 • Город: Днепропетровск

Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 11:07

Во-первых спасибо roverspam за столь полезную информацию.
У меня давно крутился вопрос, по поводу суднового хода (фарватера), точнее рыбалке в його районе.
Фарватер обозначен навигационным оборудованием (буями в моем понимании). Так в каком месте нельзя находиться, на территории ограниченной условными прямыми, что соединяют буи (нарисованы на картинке)? Или как-то по другому?
Ловля во всех 5 обозначенных точка делает из меня нарушителя?

Прикрепленные файлы


Сообщение отредактировал Рома_: 13 Ноябрь 2012 - 11:10


#7

 • Город: Днепропетровск

Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 11:07

-

Сообщение отредактировал Рома_: 13 Ноябрь 2012 - 11:09


#8

 • Город: Днепропетровск

Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 17:51

За день ни одного ответа.
Что только я без прав управления хожу под мотором? ;)

#9

Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 18:20

буи бывают разные, бывают чётко обозначаемые фарватер, бывают поворотные (правда того же фарватера), бывают предупреждающие, свальные и т.д.
Конусообразный белый (или чёрный) - ограничивает левую кромку фарватера, красный цилиндрический - правую.
что у тебя за буи - непонятно. Если перечеркнутые накрест вертикальной и горизонтальной линиями - то просто предупреждающие об опасности (они должны ставиться возле фарватера, но в принципе могут поставить и в сторонке).

#10

Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 19:02

В общем, Уважаемый водитель - пристегиваться нужно! :)

#11

 • Город: Днепропетровск

Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 19:30

На приведенной картинке буи правой и левой кромки судового хода.
На сколько я понимаю (и вижу на воде) на этот вопрос никто внимания не обращает, разве что при появлении солидного плавсредства.

#12

Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 20:53

Просмотр сообщенияРома_ (13 Ноябрь 2012 - 19:30) писал:

На приведенной картинке буи правой и левой кромки судового хода.
На сколько я понимаю (и вижу на воде) на этот вопрос никто внимания не обращает, разве что при появлении солидного плавсредства.

золотое правило - на фарватере ловить нельзя, стоять на якоре нельзя, по фарватеру даже плавать нельзя, можно только пересекать поперёк (под 90") и то не везде в черте города и при хорошей видимости, по фарватеру плыть можно только в некоторых исключительных моментах - если больше негде (когда фарватер примыкает к берегу) и то пропуская все немаломерные суда. Вот как он обозначен бакенами - там он и есть. Если ты на своей картинке не ошибся где какой бакен - значит нельзя.

ЗЫ. На практике все на это плюют, хорошо это или плохо - хз, по крайней мере о массовых "ДТП" не слышно, значит можно предположить, что правила чрезмерные для нашего трафика.
ЗЫЗЫ. Правила знают единицы, мне когда надо разъехаться - я не показываю отмашку, а пытаюсь как-то по-другому показать, какими бортами будем разъезжаться, потому что все почему-то её понимают с точностью наоборот...

Сообщение отредактировал roverspam: 13 Ноябрь 2012 - 20:54


#13

Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 21:27

Олег прав. Крайняя рыбалка - Стоим ниже МХ моста. Примерно (рулеткой не меряли) ниже 500 метров и от бакена левой кромки не меньше 50ти... "Прилетела" водная милиция, не взирая на праздник, :) "Собрала" всех - от резинки до катеров. Всех, кто стоял на и за фарватером к правому берегу, и тех кто стоял близко к мосту... К нам не подошли...

#14

Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 22:24

http://search.ligaza...k1/REG9471.html
http://search.ligaza...1/REG9471C.html

#15

Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 14:06

Специально для Лепика:

2.3. Технічний нагляд за базами для стоянки маломірних (малих) суден здійснюється комісіями, які призначаються місцевими органами виконавчої влади, і включає:
...
виділення місць для обладнання штрафних майданчиків для затриманих суден, що були вилучені в осіб, які здійснювали керування в нетверезому стані, не маючи при собі суднових документів, свідоцтв на право керування судном тощо. Утримання суден на штрафних майданчиках проводиться згідно з чинним законодавством за рахунок судновласників або осіб, що здійснили порушення;
...

#16

  Alex_Ch
 • OFFLINE
 • 2 918 сообщений
 • Город: Днепропетровск

Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 15:35

Дима, вот ты в двух Темах выложил это для Лепика, но мне не совсем понятно: разве то, что на лодочных должно быть выделено место для штрафплощадки говорит о том, что можно за отсутствие документов их (плавсредства) туда ставить? Как по мне, это должно быть прописано в ответственности, а не в Правилах.

#17

 • Город: Днепропетровск

Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 19:07

Полностью согласен с Alex_Ch. Неужели нет сред инас грамотных юристов, которые могут растолковать ситуацию с законностью/незаконностью постановки лодки на штрафплощадку?

#18

Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 20:50

А так же законность остановкой авто Гайцем, рано утром, без каких либо оснований (чисто для понюхать) ??????

#19

Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 10:25

Просмотр сообщенияAlex_Ch (14 Ноябрь 2012 - 15:35) писал:

Дима, вот ты в двух Темах выложил это для Лепика, но мне не совсем понятно: разве то, что на лодочных должно быть выделено место для штрафплощадки говорит о том, что можно за отсутствие документов их (плавсредства) туда ставить? Как по мне, это должно быть прописано в ответственности, а не в Правилах.

Сань, я в двух темах запостил, чтоб Лепику заметно было :1_012:
Он в нескольких темах задавал этот вопрос, и никто ему внятно не ответил.
А здесь конкретный ответ, что Правилами ... Дн-ской обл., утвержденными облсоветом 17.08.12г. ...

Наша область не одна такая, например
http://kievcity.gov....ykh-aktiv/1139/
http://www.state-gov.../2012/sudna.doc
http://rda.sarny.rv.ua/node/57

вот красиво написано:

5.17. Маломірні (малі) судна, затримані як такі, що не відповідають вимогам безпеки плавання, а також наносять шкоду навколишньому середовищу під час їх експлуатації, або вилучені в осіб, які перебувають у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, утримуються на штрафних майданчиках за рахунок власників. Положення про штрафні майданчики розробляються власниками майданчиків та затверджуються місцевими органами виконавчої влади.


Вот прям сейчас хозяин любой базы может договориться с "місцевими органами виконавчої влади" и разработать "Положення про штрафний майданчик" на нужных ему условиях, таких, что будет намного выгоднее и лодку зарегистрировать, и права получить.


А Лепику просто нужно понять, что если ты трезв и с документами у тебя порядок, то тебе должно быть абсолютно пох.й, где находятся такие площадки и какие там условия содержания задержанных лодок. ИМХО.

Просмотр сообщенияАлександр (14 Ноябрь 2012 - 20:50) писал:

А так же законность остановкой авто Гайцем, рано утром, без каких либо оснований (чисто для понюхать) ??????
Саша, гайцы строем идут туда же, куда и водная милиция... :yay:

#20

  Alex_Ch
 • OFFLINE
 • 2 918 сообщений
 • Город: Днепропетровск

Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 12:47

Одни киевляне четко прописали все в п.10:
10.1.3. У випадку відсутності державних бортових номерів або назви судна, документів на право власності та право керування маломірним (малим) судном, таке судно повинно бути спрямоване до штраф–майданчику, найближчої бази стоянки маломірних (малих) суден.

Хотя, по-моему, тоже достаточно спорно выглядит: лично у меня складывается мнение из прочитанного подпункта, что могут поставить на ШП при отсутствии полного перечня, т.к., в противном случае, нужно было бы вставлять "або".

Сообщение отредактировал Alex_Ch: 15 Ноябрь 2012 - 12:48

Каталитические грелки Kovea + бензин в подарок